Focusing

Eugene Gendlin, filosoof en grondlegger van focusing : “Ieder akelig gevoel is potientiële energie voor een betere manier van bestaan op voorwaarde dat het de ruimte krijgt te bewegen in zijn eigen richting”.

Focussen geeft je toegang tot de wijsheid van je eigen lichaam. Met deze zowel zachtaardige als krachtige vaardigheid kun je stap voor stap leren de wijsheid van je lichaam te verkennen en deze te laten doorwerken in je dagelijks leven. Je valt niet meer samen met een bepaalde emotie, je geeft er ruimte aan. Alles mag er zijn zonder dat het met je op de loop gaat. Met focussen ben je niet bezig met het steeds opnieuw beleven van je gevoelens of emoties of met het zoeken van verklaringen. Het is een proces van luisteren naar wat je lichaam je aanreikt en met aandacht en respect stilstaan bij wat daar van binnen is, zonder oordeel en zonder meteen een oplossing te willen. Je lichaam weet hoe dat moet, focussen is luisteren naar de taal van het lichaam en een fijne manier om te verdiepen.

" Every bad feeling is potential energy toward a more right way of being if you give it space to move towards its rightness"

Eugene Gendlin